Ahmad Faiq bermain "Menyampaikan Isyarat" bersama peserta pelatihan.